Country French Polynesia

MindModelig@home beta
Mon 04 Aug 2014 01:02:11 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Enigma@home
Sat 02 Aug 2014 03:00:33 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Wed 11 Jun 2014 18:03:43 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MalariaControl.net
Wed 30 Apr 2014 08:00:54 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Milkyway@home
Fri 11 Apr 2014 01:01:03 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Docking@home
Wed 26 Mar 2014 07:00:37 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
NFS@home
Tue 04 Feb 2014 05:05:38 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
EDGeS@home
Thu 30 Jan 2014 16:04:12 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MindModelig@home beta
Tue 28 Jan 2014 02:02:52 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
PrimeGrid
Fri 01 Nov 2013 01:01:22 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Leiden Classical
Sun 22 Sep 2013 01:01:01 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Thu 19 Sep 2013 17:03:19 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
WUProp@Home
Sat 07 Sep 2013 13:05:13 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MindModelig@home beta
Mon 12 Aug 2013 17:02:41 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Docking@home
Tue 11 Jun 2013 21:01:12 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
NFS@home
Wed 15 May 2013 16:04:18 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
EDGeS@home
Thu 09 May 2013 15:03:36 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Enigma@home
Fri 12 Apr 2013 04:00:42 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Seti@home
Tue 09 Apr 2013 23:02:00 CEST
No picture Name: kava.fr
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
DrugDiscovery@home
Thu 21 Feb 2013 02:05:02 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MindModelig@home beta
Tue 12 Feb 2013 07:02:25 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
MalariaControl.net
Tue 29 Jan 2013 14:00:59 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Thu 27 Dec 2012 13:03:41 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Sztaki Desktop Grid
Fri 28 Sep 2012 15:02:22 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
NFS@home
Fri 14 Sep 2012 02:05:03 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MindModelig@home beta
Wed 29 Aug 2012 20:02:36 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Docking@home
Sat 25 Aug 2012 23:00:44 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Sat 11 Aug 2012 16:04:16 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
QMC@home
Sat 04 Aug 2012 18:01:35 CEST
No picture Name: Dominique LOUBET
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Milkyway@home
Fri 22 Jun 2012 05:01:12 CEST
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
WUProp@Home
Mon 04 Jun 2012 17:05:51 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
EDGeS@home
Thu 29 Mar 2012 21:04:13 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Yoyo@home
Sat 24 Mar 2012 12:02:10 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Enigma@home
Fri 16 Mar 2012 23:00:37 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Leiden Classical
Sat 03 Mar 2012 10:00:48 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
MindModelig@home beta
Wed 22 Feb 2012 18:02:48 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
Yoyo@home
Fri 10 Feb 2012 10:02:42 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
NFS@home
Tue 31 Jan 2012 20:06:00 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
MalariaControl.net
Sat 24 Dec 2011 14:00:51 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Superlink@Technion
Sun 20 Nov 2011 06:01:30 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Thu 03 Nov 2011 19:03:24 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Docking@home
Sun 30 Oct 2011 15:00:23 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
NFS@home
Sun 26 Jun 2011 11:04:53 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
EDGeS@home
Sat 11 Jun 2011 21:03:33 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
WUProp@Home
Sun 01 May 2011 23:06:13 CEST
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Goldbach's Conjecture Project
Wed 23 Mar 2011 05:05:36 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
Enigma@home
Mon 28 Feb 2011 14:00:36 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
MindModelig@home beta
Fri 28 Jan 2011 02:02:15 CET
No picture Name: [AF] Rosalie Mignon
Country: French Polynesia
Team: L'Alliance Francophone
EDGeS@home
Thu 20 Jan 2011 21:04:04 CET
No picture Name: mia7077
Country: French Polynesia
Team: MIA - AMIS TAHITI
DNA@Home
Tue 18 Jan 2011 22:05:36 CET
No picture Name: soluobossy
Country: French Polynesia
Team: None
Previous 50 | Next 50